Opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 december van lopende jaar schriftelijk of per email ([email protected]) aan de ledenadministratie te worden doorgegeven. Indien men, om welke reden dan ook, verzuimt voor 1 december van lopende jaar op te zeggen, blijft men lid en blijft men contributie verschuldigd over het volgende jaar.

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 592 262 530

T.U.L.P Gieten

Asserstraat 33B
9461 GB Gieten

KVK-nummer

40045315