Baanreglement

Van alle leden wordt verwacht dat zij meehelpen met het in goede conditie houden van de banen door na gebruik te vegen (ook de uitloopruimte achter en tussen de ba­nen). Wat zeker niet dient te gebeuren: de banen betreden als het heeft gevroren en als de dooi is in­ge­treden én de baan droog te maken door deze te gaan vegen.

Als leden op- of aanmerkingen op de banen hebben dan kan men hierover contact opnemen met één van de bestuursleden of via [email protected].
 
 
Het baanreglement is als volgt:
  1. Tennissen zonder lidmaat­schaps­kaart is niet toe­ge­staan.
  2. Een lidmaatschapskaart dient te zijn voorzien van een pasfoto.
  3. Sportkleding en tennis­schoe­nen zijn verplicht.
  4. Het is niet toegestaan om de banen van te voren te reser­veren zonder zelf aanwezig te zijn.
  5. Iedereen heeft het recht om 60 minuten te spelen. Daarna wordt eventueel plaats gemaakt voor wachtende(n).
  6. Tijdens het spelen mogen de lidmaatschapskaarten niet worden verzet (mits afhangbord aanwezig is).
  7. Men is verplicht die baan te reserveren waarop het langst gespeeld is.
  8. Na het spelen moet altijd geveegd worden.
  9. Bij grote drukte op de banen is men verplicht dubbels te vormen met andere spelers of wachtenden.
  10. Voor toepassingen van het bepaalde in het reglement, dient U de aanwijzingen van de aanwezige bestuursleden op te volgen. In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist ook het bestuur.