Lesvoorwaarden

Algemene voorwaarden Tennisschool De Rooij

De club heeft i.s.w. de tennisleraren een aantal regels t.a.v. de tennislessen opgesteld. Deze regels vindt u hieronder:  

1.     U moet lid zijn van TULP Gieten om deel te nemen aan de lessen die door de tennisleraren op het tennispark TULP worden gegeven.

2.     Een lesuur duurt 55 minuten, een half lesuur 25 minuten.

3.     Bij ziekte van de trainer zal er een vervanger worden gezocht, lukt dit niet dan wordt u afgebeld en wordt de les op een ander moment ingehaald. Niet ingehaalde lessen worden volledig terugbetaald na afloop van het zomerseizoen.

4.     Jeugdlessen gaan bij regen altijd door (theorie/conditie/spelletjes).

5.     Van alle door weersomstandigheden uitgevallen seniorlessen wordt 1 van de 2 lessen ingehaald (les 1 niet, les 2 wel etc.).

6.     Ingeval van blessures, ziekte, verhuizing, etc. kan alleen tot restitutie worden overgegaan als de vrijgekomen plaats wordt ingenomen door een nieuwe leerling (in overleg te regelen).

7.     Indien lessen door eigen toedoen worden gemist kunnen deze niet worden ingehaald.

8.     Ongeveer een week voor aanvang van de lessen staat de indeling van de lessen op de website van TULP Gieten.

9.     Mochten er problemen zijn met de indeling, graag ’s ochtends bellen met André de Rooij 06-48317109, of met de club Gina Stel 06-45780149 of Johan Heijda 06-53760190.

10.  TULP Gieten noch de tennisleraren is verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en de daaruit voortvloeiende schade noch voor diefstal en/of beschadiging van goederen van cursisten.

11.  Alle verstrekte gegevens worden conform de nieuwe privacy regels verwerkt, opgeslagen en gebruikt. Betreft: persoonsgegevens, email, telefoonnr., informatie tennislessen en factuur.

12. Mocht u zich opgeven voor proeflessen dan worden de data waarop u proefles heeft vooraf vastgesteld in overleg met de trainer (ma/do/vr) en TULP contactpersoon.  

Let op: het lesgeld staat los van de contributie van TULP Gieten.