Clubhuiscommissie

De clubhuiscommissie is verantwoordelijk voor het beheer en de schoonmaak van het clubhuis. Hieronder vallen:

- onderhoud van het clubhuis,

- in- en verkoop van kantinebenodigdheden.

- de bezetting van de kantine bij clubactiviteiten.

Het clubhuis DE STULP is geopend voor leden die met de toegangscode toegang tot het clubhuis hebben.

De bardienst tijdens competitiedagen wordt ingevuld door betaalde krachten of wordt verzorgd door de thuisspelende senioren competitieteams.

 

Schoonmaak kantine en kleedkamers

De schoonmaak van de kantine en de kleedkamers wordt – evenals voorgaande jaren – tot volle tevredenheid uitbesteed. Dit betekent echter niet dat wij zelf niets meer hoeven te doen. Wij moeten er samen voor zorgen dat het complex en de kantine netjes gehouden worden.

Ook na een gezellige avond – zoals bij de tossavonden of andere activiteiten – dient dezelfde dag alles opgeruimd en schoon te worden achtergelaten en dat de koelkast weer even wordt bijgevuld. Eventueel kan de volgende ochtend verder opgeruimd worden, mocht dit nodig zijn.

 

Bezetting bij activiteiten

Het is de bedoeling dat de verschillende tossgroepen of vrijdagavondgroep zelf voor mensen zorgen die kantinedienst kunnen draaien.

Als er voor activiteiten speciale inkopen gedaan moeten worden of als blijkt dat bepaalde artikelen uitverkocht zijn, verzoeken wij vriendelijk dit tijdig door te geven aan: Gina Stel tel: 0592 262530.

De mensen die de bardienst verzorgen (hoeven geen leden te zijn) moeten aan de volgende eisen voldoen:

       * Minimum leeftijd van 18 jaar.

     * Met goed gevolg afronden van de on-line cursus voor het IVA (instructie verantwood alcohol schenken) certificaat (www.nocnsf.nl/iva).

Opgave voor een bardienst kan bij Gina Stel ([email protected]). De clubhuiscommissie is verantwoordelijk voor het opstellen van een rooster voor de bardienst op de competitiedagen.