Ledenvergadering

Tenminste een maal per jaar, in het eerste kwartaal, schrijft de vereniging een algemene ledenvergadering uit. Uiterlijk 14 dagen voor de vergaderdatum ontvangen alle leden hiervoor via email een uitnodiging, begeleid door de benodigde stukken.