Afspraken beachpark met Oostermoer

Een aantal jaren geleden is besloten twee tennisbanen af te stoten en een beachpark te maken. De reden hiervoor is dat we deze banen niet nodig hadden, onderhoudskosten wilden besparen, meer reuring op het tennispark wilden en meer omzet voor de kantine.

Met de volleybalvereniging Oostermoer en de Handbalvereniging Hazewind zijn destijds afspraken gemaakt over het gebruik van het beachpark. De investering is deels gesubsidieerd en er is een afspraak gemaakt over het resterende bedrag. Inmiddels zijn de investeringsafspraken afgerond. De handbalvereniging maakt geen gebruik meer van het beachpark.

Met het bestuur van Volleybalvereniging Oostermoer is afgesproken dat we een gebruikersovereenkomst overeen gaan komen. Uitgangspunt is dat de volleybalvereniging verantwoordelijk is voor de inrichting en onderhoud van het beachpark. Oostermoer is klant van de TULP-kantine en gezamenlijk wordt bekeken of er op andere vlakken samengewerkt kan worden.