Nieuwsbrief TULP Juli 2021

11 juli 2021

Beste Leden,   

Langs deze weg willen we jullie op de hoogte houden van activiteiten binnen TULP.  

We hebben afgelopen zaterdag met een aantal leden gebrainstormd over de toekomst van het TULP tennispark. We hebben besloten twee opties verder uit te werken :
1) Het inventariseren van mogelijke activiteiten samen met andere verenigingen in de nabije omgeving. Zo willen we onder andere frequenter gebruik (laten) maken van de beach terreinen op het park. Te denken valt aan verhuur voor beach voetbal, verhuur aan geïnteresseerden naast de volleybal club Oostermoer. Verder willen we graag horen in hun interesse in Padel.
2) Padel is op dit moment heel populair. De KNLTB is niet meer de overkoepelende organisatie voor tennis maar ook voor padel. Verschillende tennisclubs hebben hun ledental weer zien stijgen dank zij padel. We gaan praten met een aantal tennis clubs in de omgeving die inmiddels padel banen hebben .Verder hebben een aantal bestuursleden  een webinar over padel gevolgd bij de KNLTB. Het is de bedoeling U verder te informeren over de uitkomsten van bovengenoemde opties. Mocht U nog ideeën hebben voor het park laat het ons gerust weten !  

We kijken verder terug op een bijzonder gezellig openingstoernooi.  U heeft hierover kunnen lezen in de schakel en verder kunt U hierover meer lezen op onze website www.tulpgieten.nl onder kopje home.  

We gaan op 4 September een dag organiseren waarbij leden introducees mogen meebrengen voor een toernooi.  Dat kan een kind met een van de ouders zijn, of van een lid met een bekende die nog geen lid is. Doel is een gezellige tennis activiteit op het park met wellicht nieuwe leden voor de toekomst.  We gaan / willen op deze dag naast tennis ook activiteiten doen op de beach velden. U krijgt hierover t.z.t. nog bericht. Reserveer echter deze dag in uw agenda en bespreek het alvast met degene die je mee wilt nemen.  

Het bestuur heeft besloten de oefen muur te gaan saneren i.v.m. de aanwezigheid van asbest. Er moet nu eerst een inventarisatie rapport worden gemaakt voor we mogen overgaan tot sloop.  

We hebben inmiddels containers op het park voor het inzamelen van lege flesjes ( drankverpakkingen). Het statiegeld gaat uiteraard naar de club.  Verder  is er een container waar U uw versleten tennisballen kunt stoppen. Deze worden dan gerecycled.    

Nogmaals willen we eenieder erop wijzen dat voor niet leden gewoon betaald dient te worden wanneer deze ( mee) willen tennissen De bijdrage is slechts 5 Euro per uur, vooraf te voldoen. Het spelen op de kaart van een familielid is niet geldig.! Zie website voor meer informatie  

We wensen U allen een bijzonder mooi tennis seizoen. 

Nieuwscategorieën

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 592 262 530

T.U.L.P Gieten

Asserstraat 33B
9461 GB Gieten