Algemene Ledenvergadering 7 maart 2019

27 februari 2019


Alle leden worden uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering op 7 maart 2019, om 20.00 uur in ons clubgebouw. Nogmaals doen we de oproep voor versterking van het bestuur, we zoeken namelijk een nieuwe voorzitter. Kandidaten kunnen zich voor de vergadering aanmelden.

De aanvullende stukken (verslag, begroting 2019 en jaarstukken 2018) kunnen worden aangevraagd, via Gosé Posthumus,  email [email protected]. U ontvangt dan de stukken per omgaande.


Agenda Algemene Leden Vergadering 2019
  
T.V. T.U.L.P.
7 maart 2019
20.00 uur
 

 1. Opening
 2. Notulen Voorjaarsvergadering 2018
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Terugblik 2018
 5. Ambities voor de komende jaren
 6. Bestuur TULP
 7. Aftredend dhr. F. de Thouars
 8. Toetredend mw.M. Ruben en mw. M. Brink
 9. Verslag kascommissie
 10. Vaststelling jaarrekening 2018
 11. Vaststellen begroting 2019
 12. Vervangen dakbedekking
 13. Gemeentelijke Ondersteuning
 14. Rondvraag
 15. Sluiting
 16. Borrel en hapjes

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 592 262 643

T.U.L.P Gieten

Asserstraat 33B
9461 GB Gieten