Menu:ONZE SPONSOREN

hoofdsponsor:
Rabobank

overige sponsoren:

 Praktijk voor
Tandheelkunde
Quatand

Optiek Visie
 
Restaurant Palace

Autobedrijf
Rob Boerema
 
 
Jumbo Abbas Gieten
  
Detect language » Dutch

» Nieuwsbrief februari 2018

Algemene Ledenvergadering 7 maart 2018

Hierbij willen we u uitnodigen voor de Algemene ledenvergadering op 7 maart 2018, vanaf 20.00 uur in ons clubhuis. De agenda van de vergadering kunt u hier onder vinden.
Zoals altijd zoeken wij kandidaten voor het bestuur. Als u wat wil betekenen voor TULP en een bestuursfunctie zou willen bekleden neem contact op met de voorzitter van TULP, Frits de Thouars. Mailadres:  fritsdethouars@ymail.com

Agenda Voorjaarsvergadering (Algemene Ledenvergadering) 2018
 
7 maart 2018
20.00 uur

 • Opening
 • Notulen Voorjaarsvergadering 2017
 • Ingekomen stukken en mededelingen
 • Terugblik 2017
 • Ambities voor de komende jaren
 • Bestuur TULP
 • Aftredend mw. J. Smink
 • Verslag kascommissie
 • Vaststelling jaarrekening 2017
 • Vaststellen begroting 2018
 • Rondvraag
 • Sluiting
 • Borrel en hapjes
Actie Multimate brengt € 429,= op.
logo_2x.png

Eind 2017 hebben wij meegedaan aan de Multimate actie. Dit jaar hebben we € 429,= bij elkaar gekregen. Iedereen hartelijk dank die ons heeft geholpen door de muntjes aan TULP te schenken. Met het geld gaan we het toilet van ons clubgebouw renoveren.Er komen nieuwe vloertegels, toilet, wastafelkraan. Dit zal de komende tijd worden uitgevoerd.

Klaar maken banen 10 en 24 maart
IMG_4657.JPG

Op 10 en 24 maart zullen we weer de banen klaar maken voor het seizoen. Het is de bedoeling dat we op 1 april weer kunnen spelen. Onder leiding van Jan Stel zullen we de banen weer op niveau gaan brengen.

Pasjes halen 24 maart
Unknown.jpg

Op 24 maart kunnen de pasjes weer opgehaald worden. Sake van der Kloet zal dan in het clubgebouw aanwezig zijn om de pasjes uit te geven, de tijd geven we nog even door. Wij verwachten van iedereen dat de contributie op dat moment is betaald.

Rapport Onderzoekscommissie
Unknown.jpg

Wij hebben het rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport ontvangen. We zullen dit rapport in het clubhuis leggen. Iedereen die geïnteresseerd is kan het boek inkijken of eens meenemen om te lezen. Gezamenlijk zullen we alert moeten zijn op deze ongewenste zaken binnen onze vereniging.