Menu:ONZE SPONSOREN

hoofdsponsor:
Rabobank

overige sponsoren:

 Praktijk voor
Tandheelkunde
Quatand

Optiek Visie
 
Restaurant Palace

Autobedrijf
Rob Boerema
 
 
Jumbo Abbas Gieten
  
Detect language » Dutch

» Competitieregels

Speelsterkte  

De speelsterkte van de leden wordt vastgesteld aan de hand van de resultaten in competitie en officieel door de KNLTB goedgekeurde toernooien. De actuele speelsterkte kan te allen tijde op de KNLTB website bekeken worden (gebruik Mijn KNLTB).

Dispensatie

Per spelende ploeg mag maximaal 1 speler mag worden opgesteld met leeftijdsdispensatie. De verantwoordelijkheid voor handhaving ligt bij de vereniging. Ieder team heeft zelf de verantwoordelijkheid aan de regel te voldoen en beide teams hebben middels de ploegen- en pasjesuitwisseling de verantwoordelijkheid dit bij elkaar te controleren. Dit betekent dat leeftijdsdispensatie niet meer aangevraagd hoeft te worden. Dit geldt niet voor het spelen in 2 teams!
 
Terugtrekken c.q. Wijzigen
 
Bij terugtrekking c.q. wijzigen van een team naar een andere categorie is per geval een boete verschuldigd van € 113,-, voor 1 Februari en € 227,- na 1 Februari. Deze boete zal door de leden van het desbetreffende team moeten worden betaald.
De teams zijn zelf verantwoordelijk voor het versturen van de wedstrijduitslagen. De eventuele boetes die er worden gegeven voor het niet versturen van de uitslagen (€ 45), komen eveneens voor rekening van het desbetreffende team.
 
Kosten van Competitie
 
De kosten voor het spelen in de KNLTB competitie bestaan uit het KNLTB inschrijfgeld en de kosten van nieuwe ballen (de thuis spelende ploeg levert per wedstrijddag per baan 3 nieuwe ballen). Het inschrijfgeld wordt voor alle teams door de club betaald om deelname aan de competitie te stimuleren. De ballen voor de jeugdteams worden door de club geleverd maar de senioren teams betalen zelf voor de ballen. Ze kunnen de ballen kopen van de club die ze centraal (met kwantum korting) inkoopt (ook voor toernooien, lessen e.d.), maar ze kunnen deze ook zelf inkopen.
De eerste kop koffie, thee of limonade tijdens competitiewedstrijden komt voor rekening van de vereniging (voor TULP teams plus tegenstanders).
Zoals eerder vermeld moeten senior competitie teams de bardienst tijdens een thuiswedstrijd zelf regelen.
 
Inhalen 
 

De verenigingen dienen er rekening mee te houden, dat zij verplicht zijn de wegens weersomstandigheden niet of slechts gedeeltelijk gespeelde wedstrijden in te halen op de eerstvolgende verplichte inhaaldag of eerder. Later inhalen is dus niet toegestaan! Dit wordt beschouwd als onreglementair uitstellen van de wedstrijd, waarbij de tussenstand wordt omgezet in een eindstand. Eerder spelen mag altijd, ook op een andere dag dan de eigen speeldag, mits in goed onderling overleg.

Inhaaldagen zijn uitsluitend bedoeld voor afgelasting wegens weersomstandigheden en/of bijzondere omstandigheden. Men mag geen wedstrijden uitstellen wegens verhindering, vakantie, ziekte of blessures van spelers. Bij verhindering van spelers dient men voor invallers te zorgen. Voor wel geldige redenen zie “Richtlijnen bij vraag om uitstel wedstrijden”.
 
Toernooikalender
De toernooikalender en affiches van toernooien buiten Gieten liggen in het clubhuis ter inzage en zijn op te zoeken via www.knltb.nl en www.toernooi.nl.

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met de competitieleider Henny van der Maas, 0592-262758.